frpldeen
polski
polski
english
+48 17 744 90 00 Pon - Pt / Mon. - Fri. 07:30 - 15:30 Ławnica 240, 39-331 Chorzelów, POLSKA / POLAND
+48 17 747 80 11 Pon - Pt 07:30 - 15:30 ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec (SSE), POLAND
frpldeen
polski
polski
english
+48 17 744 90 00 Pon - Pt / Mon. - Fri. 07:30 - 15:30 Ławnica 240, 39-331 Chorzelów, POLSKA / POLAND
+48 17 747 80 11 Pon - Pt 07:30 - 15:30 ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec (SSE), POLAND
Certyfikaty / Certificates
ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
Numer 1 / Number 1
w branży / industry
Lider / Leader
W REGIONIE / REGION
Strona główna » Recykling

Recykling odpadów – w trosce o ochronę środowiska

Recykling odpadów jest procesem polegającym na powtórnym wykorzystaniu odpadów w celu wytworzenia nowego produktu. Jako że jednym z głównych celów naszej działalności jest ochrona środowiska naturalnego, stawiamy na ekologiczne rozwiązania w przestrzeni redukcji zanieczyszczeń i oprócz utylizacji odpadów niebezpiecznych, zajmujemy się też recyklingiem.

Nasza działalność na rzecz ochrony środowiska pozwala na:

  • odzysk surowców metali i tworzyw w celu ograniczenia zużycia zasobów naturalnych;
  • dostarczanie surowców wtórnych do ich wytworzenia wyrobów z metali i tworzyw sztucznych;
  • zmniejszanie uzależnienia gospodarczego od surowców pierwotnych.

Recykling kabli – sposób na odzyskiwanie cennych metali

Naszą firmę wyróżnia ponad dwudziestoletnie doświadczenie w recyklingu kabli. Metale wykorzystywane do ich produkcji mają szerokie zastosowanie w przemyśle, a zapotrzebowanie na nie stale rośnie. Proces recyklingu kabli pozwala na skuteczny odzysk miedzi i aluminium – ich wytrzymałość sprawia, że pomimo przetwarzania nie tracą one swoich najważniejszych właściwości. Pozyskiwanie tych surowców ze źródeł wtórnych umożliwia nie tylko oszczędzanie złóż naturalnych, ale też ma znaczny wpływ na redukcję zanieczyszczenia powstającego w procesie wydobycia metali. W celu wspierania procesu odzyskiwania miedzi i aluminium, prowadzimy również skup kabli miedzianych oraz skup kabli aluminiowych, które następnie przeznaczamy do recyklingu. Zajmujemy się także recyklingiem kabli, takich jak kable żelowe czy światłowodowe.

Ochrona Środowiska

Spółka Rado posiada wszystkie wymagane pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów w celu rekompensaty przyrodniczej, która pozwala na ograniczenie zużycia surowców naturalnych / pierwotnych i przedłużenie ich żywotności.

Posiadane decyzje

Decyzja wydana przez starostę powiatu mieleckiego w zakresie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzania odpadów. Dotyczy Ławnicy

Decyzja wydana przez starostę powiatu mieleckiego w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów. Dotyczy Ławnicy.

Decyzja – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów, w tym przetwarzania odpadowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, płytek PCB i kabli telekomunikacyjnych i energetycznych w Mielcu.

Wpis do rejestru BDO
pod numerem 000003636.

Dbamy o środowisko

Recykling materiałowy – efektywna metoda przetwarzania odpadów

W celu bezpiecznego dla środowiska przetwarzania odpadów stosujemy metodę recyklingu materiałowego. Jest to proces recyklingu i odzysku prowadzący do wytworzenia materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania w produkcji surowców o właściwościach umożliwiających zastąpienie surowca pierwotnego.

To najbardziej ekologiczny i efektywny sposób zagospodarowania odpadów. Umożliwia ograniczenie zużycia surowców naturalnych i energii niezbędnej do ich wytworzenia oraz redukcję stopnia emisji szkodliwych związków do środowiska.

Ekologiczne rozwiązania w pracy maszyn

W ramach ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne stosujemy nowoczesne maszyny – instalacje oraz filtry o wysokiej skuteczności odpylającej, pozwalające na redukcję emisji substancji do powietrza. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań emisja pyłów ograniczana jest aż do 99,9%, co znacząco wpływa na utrzymanie możliwie najlepszej jakości powietrza.

Jakie odpady poddajemy recyklingowi?

Od początku istnienia Spółki podejmujemy działania mające na celu rozszerzanie działalności i poddawanie recyklingowi kolejnych rodzajów odpadów. Zaczynaliśmy od recyklingu kabli i urządzeń telekomunikacyjnych – dziś przetwarzamy również odpady elektryczne i elektroniczne, wodomierze mosiężne oraz odpady wielomateriałowe. Kolejne lata z pewnością przyniosą rozwój naszych możliwości i pozwolą na poszerzenie zakresu przetwarzanych odpadów.

Jakie procesy odzysku i recyklingu realizujemy?

Uzyskaliśmy wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO pod numerem 000003636.

R3

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

R4

Recykling lub odzysk metali i związków metali.

R12

Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11.

Działalność Spółki Rado na rzecz ochrony Środowiska pozwala na:

Odzysk surowców metali i tworzyw w celu ograniczenia zużycia zasobów naturalnych

Dostarczanie surowców wtórnych do ich wytworzenia wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

Zmniejszanie uzależnienia gospodarczego od surowców pierwotnych

Certyfikaty ISO

W oparciu o jakie zezwolenia prowadzimy recykling odpadów?

Posiadamy wszystkie wymagane pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów w celu rekompensaty przyrodniczej, która pozwala na ograniczenie zużycia surowców naturalnych/pierwotnych i przedłużenie ich żywotności.
Uzyskaliśmy również status zakładu przetwarzania w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego głównie z własnego procesu demontażu central teletechnicznych i teleinformatycznych oraz odpadów ZSEE pozyskanych od instytucji i indywidualnych gospodarstw domowych.
Naszą działalność prowadzimy w oparciu o następujące decyzje:

• Decyzja wydana przez starostę powiatu mieleckiego w zakresie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzania odpadów. Dotyczy Ławnicy.
• Decyzja wydana przez starostę powiatu mieleckiego w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów. Dotyczy Ławnicy.
• Decyzja – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów, w tym przetwarzania odpadowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, płytek PCB i kabli telekomunikacyjnych i energetycznych w Mielcu.
• Wpis do rejestru BDO pod numerem 000003636.

Działalność zgodnie z normą ISO – gwarancja jakości

Prowadzone procesy produkcyjne nadzorujemy i realizujemy na podstawie wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN ISO 9001:2015 oraz Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN EN ISO 14001:2015.

Realizacja wymagań w/w norm została auditami przeprowadzonymi przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną „Dekra”.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego umożliwia prowadzenie działań ochrony środowiska i reagowania na zmiany warunków środowiskowych w zgodzie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi. Ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania przemysłu i ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych.